Konference

Fakulteta za management organizira in sodeluje pri organiziranju mednarodnih znanstvenih konferenc. Na tak način prispeva k prenosu znanja v širšo javnost. Mednarodne konference omogočajo izmenjavo raziskovalnih rezultatov domačih in tujih znanstvenikov, ki se jih udeležujejo.

Fakulteta sodeluje tudi pri organiziranju posvetov.

 

Konference v so-organizaciji UP Fakultete za management 

MIC - Management International Conference

EMAN - Economics and Management Conference

CIET - Contemporary Issues in Economy & Technology

NPOT - Nove Paradigme Organizacijskih Teorij

M&S - Management and Safety Conference

Družbena omrežja

Raziskovanje

Kazalo