VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI TER RAZISKOVALCI

VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI TER RAZISKOVALCI UP FM

A


Arzenšek Ana, izr. prof. dr.
 
Auer Antončič Jasna, izr. prof. dr.
 

B


Bertoncelj Andrej, prof. dr.
 
Biloslavo Roberto, prof. dr.
 
Blatnik Patricia, izr. prof. dr.
 
Bojnec Štefan, prof. dr.
 
Bratina Danijel, doc. dr.
 
Bratkovič Kregar Tina, izr. prof. dr.
 

C


Celinšek Dubravka, doc. dr.
 

Č


Čepar Žiga, prof. dr.
 

F


Faganel Armand, izr. prof. dr.
 
Florjančič Viktorija, izr. prof. dr.
 
Fošner Ajda, prof. dr.
 
Frančeškin Jan, asist. dr.
 

G


Gošnik Dušan, doc. dr.
 
Grdović Gnip Ana, izr. prof. dr.
 

H


Hojnik Jana, izr. prof. dr.
 
Horvat Tatjana, izr. prof. dr.
 

J


Janeš Aleksander, izr. prof. dr.
 
Jerman Mateja, izr. prof. dr.
 

K


Kavčič Klemen, prof. dr.
 
Kodrič Borut, doc. dr.
 
Kustec Simona, prof. dr.
 

L


Laporšek Suzana, izr. prof. dr.
 
Lesjak Benjamin, doc. dr.
 
Lesjak Dušan, prof. dr.
 

M


Malej Matevž, pred.
 
Markič Mirko, prof. dr.
 
Mevlja Bojan, doc. dr.
 
Milost Franko, izr. prof. dr.
 

N


Nahtigal Matjaž, izr. prof. dr.
 
Novak Matjaž, prof. dr.
 

P


Pegan Andreja, doc. dr.
 
Pofuk Tin, pred.
 
Primec Andreja, izr. prof. dr.
 

R


Rižnar Igor, izr. prof. dr.
 
Ruzzier Mitja, prof. dr.
 

S


Sedmak Suzana, viš. pred. mag.
 
Strašek Rok, prof. dr.
 
Stubelj Igor, izr. prof. dr.
 

Š


Širok Klemen, izr. prof. dr.
 
Šterbenc Primož, doc. dr.
 
Štrukelj Peter, asist. dr.
 
Švagan Barbara, asist.
 

T


Trnavčević Anita, prof. dr.
 
Trunk Širca Nada, prof. dr.
 

V


Vukasović Tina, prof. dr.
 

Z


Zirnstein Elizabeta, izr. prof. dr.
 

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo