Osebna izkaznica

Univerza na Primorskem | Università del Litorale
Fakulteta za management | Facoltà di Management

Koper - Capodistria

Izolska vrata 2, 6000 Koper - Capodistria | Porta Isolana 2, 6000 Koper - Capodistria Zemljevid
05 610 20 00
Spletna stran | Pagina web www.fm-kp.si
 

 
 

 

Davčna številka: 71633065

ID za DDV: SI71633065

Matična številka: 1810014002

TRR 01100-6000005843  Podatki za račune

Dejavnost: Visokošolsko izobraževanje

Šifra dejavnosti: 85.422

Število študentov v študijskem letu 2020/2021: 816 vseh; 542 dodiplomskih, 274 podiplomskih (magistrski in doktorski študij)  

Število zaposlenih: 71 vseh; 55 visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter 16 strokovnih sodelavcev

Dekanja: prof. dr. Tatjana Horvat

 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo