Sprejemni in diferencialni izpiti

Za vpis v 1. letnik magistrskega študijskega programa EKONOMIJA IN FINANCE  kandidati opravijo sprejemni izpit - preizkus ugotavljanja analitičnih sposobnosti s področja ekonomije. Kandidati pridejo na sprejemni izpit v terminu oz. prijavnem roku, ko so oz. bodo oddali prijavo za študij, kandidati bodo pisno obveščeni o rezultatih preizkusa in sprejemu na študijski program.

Na sprejemni izpit se prijavite tako, da izpolnite prijavnico in jo pošljete po e-pošti na naslov referat@fm-kp.si.

Vsi sprejemni izpiti potekajo na Fakulteti za management, Izolska vrata 2, Koper. 

 

Termini SPREJEMNIH IZPITOV za kandidate za vpis v magistrski program EKONOMIJA IN FINANCE  so:

 • ponedeljek, 21. 8. 2023 ob 17. uri
 • ponedeljek, 4. 9. 2023 ob 17. uri
 • ponedeljek, 18. 9. 2023 ob 17. uri

 

Za pripravo na sprejemni izpit preberite:

Teme za sprejemni izpit

Primeri izpitnih vprašanj

Primer sprejemnega izpita

 

Diferencialne predmete opravljajo diplomanti, ki niso diplomirali s področij, ki so navedena kot sorodna področja v pogojih za vpis za posamezni študijski program in se želijo vpisati v študijske programe druge stopnje na Fakultetiza management. Kandidati za vpis v programe 2. stopnje morajo diferencialne predmete opraviti pred vpisom v študijski program.

Za opravljanje diferencialnih predmetov se kandidati prijavijo v referatu za študentske zadeve tako, da pošljejo izpolnjeno PRIJAVNICO. Strošek opravljanja posameznega predmeta znaša po ceniku UP 47,32 EUR in se plača po prejemu računa. 

Kandidati, ki menijo, da so vsebine posameznega diferencialnega predmeta že opravili v času predhodnega študija, lahko oddajo vlogo za priznavanje znanj in spretnosti, ki ji priložijo ustrezna dokazila. Več informacij dobite tukaj.

 

Za vpis v magistrski študijski program MANAGEMENT mora kandidat opraviti naslednji izpit in sprejemni razgovor: 

 

 Za vpis v magistrski študijski program EKONOMIJA IN FINANCE mora kandidat opraviti naslednje izpite: 

 • Ekonomsko okolje podjetja  (6 KT po ECTS)
  • sreda, 5. 7. 2023 ob 17. uri v predavalnici RU 9 in on-line
  • sreda, 23. 8. 2023 ob 17. uri v predavalnici RU 9 in on-line
  • torek 12. 9. 2023 ob 17. uri - on-line
 • Osnove poslovnih financ (6 KT po ECTS)
  • torek, 20. 6. 2023 ob 18.30 uri - on-line
  • četrtek, 24. 8. 2023 ob 18.30 uri - on-line
  • četrtek, 7. 9. 2023 ob 18.30 uri - on-line
 • Računovodstvo  (6 KT po ECTS) 
  • četrtek, 6. 7. 2023 ob 12. uri - on-line
  • torek, 22. 8. 2023 ob 9.30 uri - on-line
  • ponedeljek 11. 9. 2023 ob 9.30 uri - on-line

 

Za vpis v magistrski študijski program PRAVO ZA MANAGEMENT mora kandidat opraviti naslednji izpit: 

 • Osnove prava za management     (12 KT po ECTS)
  • sreda, 28. 6. 2023 ob 17. uri v predavalnici P3
  • sreda, 23. 8. 2023 ob 17. uri v predavalnici P3
  • petek, 8. 9. 2023 ob 17. uri v predavalnici P3

 

Za vpis v magistrski program MANAGEMENT TRAJNOSTNEGA RAZVOJA mora kandidat opraviti naslednje izpite: 

 • Ekonomsko okolje podjetja   (6 KT po ECTS)
  • sreda, 5. 7. 2023 ob 17. uri v predavalnici RU 9 in on-line
  • sreda, 23. 8. 2023 ob 17. uri v predavalnici RU 9 in on-line
  • torek, 12. 9. 2023 ob 17. uri - on-line
 • Uvod v management  (6 KT po ECTS)
  • torek, 27. 6. 2023 ob 17. uri v predavalnici P 3
  • sreda, 28. 6. 2023 ob 17. uri - on-line
  • ponedeljek, 21. 8. 2023 ob 17. uri v predavalnici P 3 
  • ponedeljek, 21. 8. 2023 ob 18.30 uri - on-line
  • ponedeljek, 11. 9. 2023 ob 17. uri - on-line

 Za vpis v magistrski program POLITOLOGIJA - MEDNARODNI ODNOSI IN GOSPODARSKA DIPLOMACIJA mora kandidat opraviti naslednje izpite:

 • Etika in kultura v poslovnem svetu  (6 KT po ECTS) 
  • ponedeljek, 3. 7. 2023 ob 11. uri - on-line
  • ponedeljek, 3. 7. 2023 ob 17. uri v predavalnici P 6
  • sreda, 23. 8. 2023 ob 11. uri - on-line
  • sreda, 23. 8. 2023 ob 17. uri v predavalnici P 11
  • torek, 12. 9. 2023 ob 11. uri - on-line
  • torek, 12. 9. 2023 ob 17. uri v predavalnici P 2
 • Medkulturno poslovno komuniciranje (6 KT po ECTS)
  • ponedeljek, 19. 6. 2023 ob 10. uri - on-line
  • ponedeljek, 19. 6. 2023 ob 17. uri v predavalnici P 6
  • četrtek, 24. 8. 2023 ob 10. uri - on-line
  • četrtek, 24. 8. 2023 ob 17. uri v predavalnici P 11
  • petek, 8. 9. 2023 ob 13. uri - on-line
  • petek, 8. 9. 2023 ob 17. uri v predavalnici P 2

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo