Sprejemni in diferencialni izpiti

Za vpis v 1. letnik magistrskega študijskega programa Ekonomija in finance kandidati opravijo sprejemni izpit - preizkus ugotavljanja analitičnih sposobnosti s področja ekonomije in znanja angleščine (za kandidate, ki bodo opravljali 2. letnik - dvojno diplome na Lomonosov). Kandidati pridejo na sprejemni izpit v terminu oz. prijavnem roku, ko so oz. bodo oddali prijavo za študij, kandidati bodo pisno obveščeni o rezultatih preizkusa in sprejemu na študijski program.

Na sprejemni izpit se prijavite po e-pošti na naslov referat@fm-kp.si.

Vsi sprejemni izpiti potekajo na Fakulteti za management, Izolska vrata 2, Koper. 

 Za pripravo na sprejemni izpit preberite:  Kako se pripravim na izpit za vpis na Ekonomijo in finance  

Termini SPREJEMNIH IZPITOV za kandidate za vpis v magistrski program EKONOMIJA IN FINANCE  so:

 • torek, 16. 8. 2022 ob 17. uri, predavalnica bo določena naknadno
 • petek, 2. 9. 2022 ob 17. uri, predavalnica bo določena naknadno
 • ponedeljek, 19. 9. 2022, ob 17. uri, predavalnica bo določena naknadno

 

Za vpis v 1. letnik magistrskega študijskega programa Politologija - mednarodni odnosi in gospodarska diplomacija kandidati, ki bodo opravljali 2. letnik - dvojno diplomo na Lomonosov opravijo sprejemni izpit iz Politologije in znanje angleškega jezika. Za kandidate, ki bodo opravljali program v celoti na UP FM sprejemnih izpitov ni.

Na sprejemni izpit se prijavite po e-pošti na naslov referat@fm-kp.si.

Vsi sprejemni izpiti potekajo na Fakulteti za management, Izolska vrata 2, Koper. 

Termini SPREJEMNIH IZPITOV za kandidate za vpis v magistrski program  POLITOLOGIJA - MEDNARODNI ODNOSI IN GOSPODARSKA DIPLOMACIJA so:

 • torek, 16. 8. 2022 ob 17. uri, predavalnica bo določena naknadno
 • petek, 2. 9. 2022 ob 17. uri, predavalnica bo določena naknadno
 • ponedeljek, 19. 9. 2022, ob 17. uri, predavalnica bo določena naknadno

 

Diferencialne predmete opravljajo diplomanti, ki niso diplomirali s področij, ki so navedena kot sorodna področja v pogojih za vpis za posamezni študijski program in se želijo vpisati v študijske programe druge stopnje na Fakultetiza management. Kandidati za vpis v programe 2. stopnje morajo diferencialne predmete opraviti pred vpisom v študijski program.

Za opravljanje diferencialnih predmetov se kandidati prijavijo v referatu za študentske zadeve tako, da pošljejo izpolnjeno PRIJAVNICO. Strošek opravljanja posameznega predmeta znaša po ceniku UP 40,56 EUR in se plača po prejemu računa. 

Kandidati, ki menijo, da so vsebine posameznega diferencialnega predmeta že opravili v času predhodnega študija, lahko oddajo vlogo za priznavanje znanj in spretnosti, ki ji priložijo ustrezna dokazila. Več informacij dobite tukaj.

 

Za vpis v magistrski študijski program MANAGEMENT mora kandidat opraviti naslednji izpit in sprejemni razgovor: 

 •   Izbrane vsebine iz managementa in poslovnih ved  (12 KT po ECTS)
  • ponedeljek, 20. 6. 2022 ob 15. uri v predavalnici INNOlab
  • sreda, 24. 8. 2022 ob 17. uri v predavalnici INNOlab
  • četrtek, 1. 9. 2022 ob 17. uri v predavalnici INNOlab

 

 Za vpis v magistrski študijski program EKONOMIJA IN FINANCE mora kandidat opraviti naslednje izpite: 

 • Ekonomsko okolje podjetja (6 KT po ECTS)
  • ponedeljek, 27. 6. 2022 ob 17. uri v predavalnici RU 9
  • ponedeljek, 22. 8. 2022 ob 17. uri v predavalnici RU 9
  • ponedeljek 5. 9. 2022 ob 17. uri v predavalnici RU 9
 • Osnove poslovnih financ (6 KT po ECTS)
  • četrtek, 23. 6. 2022 ob 17. uri v predavalnici P 6
  • torek, 23. 8. 2022 ob 17. uri v predavalnici P 2
  • petek, 2. 9. 2022 ob 17. uri v predavalnici P 6
 • Računovodstvo (6 KT po ECTS) 
  • petek, 1. 7. 2022 ob 17. uri v predavalnici P 6
  • sreda, 24. 8. 2022 ob 17. uri v predavalnici P 2
  • petek 9. 9. 2022 ob 17. uri v predavalnici P 6 

 

Za vpis v magistrski študijski program PRAVO ZA MANAGEMENT mora kandidat opraviti naslednji izpit: 

 • Osnove prava za management    (12 KT po ECTS)
  • torek, 5. 7. 2022 ob 16.30 uri v predavalnici INNOlab
  • torek, 30. 8. 2022 ob 16.30 uri v predavalnici P 1
  • ponedeljek, 12. 9. 2022 ob 16.30 uri v predavalnici INNOlab 

 

Za vpis v magistrski program MANAGEMENT TRAJNOSTNEGA RAZVOJA mora kandidat opraviti naslednje izpite: 

 • Uvod v management (6 KT po ECTS)
  • petek, 1. 7. 2022 ob 17. uri v predavalnici INNOlab
  • sreda, 24. 8. 2022 ob 17. uri v predavalnici P 3
  • ponedeljek, 12. 9. 2022 ob 17. uri v predavalnici P 3
 • Ekonomsko okolje podjetja (6 KT po ECTS)
  • ponedeljek, 27. 6. 2022 ob 17. uri v predavalnici RU 9
  • ponedeljek, 22. 8. 2022 ob 17. uri v predavalnici RU 9
  • ponedeljek 5. 9. 2022 ob 17. uri v predavalnici RU 9 

 

Za vpis v magistrski program POLITOLOGIJA - MEDNARODNI ODNOSI IN GOSPODARSKA DIPLOMACIJA mora kandidat opraviti naslednje izpite:

 • Etika in kultura v poslovnem svetu (6 KT po ECTS) 
  • torek, 12. 7. 2022 ob 17. uri v predavalnici P 2
  • torek, 16. 8. 2022 ob 17. uri v predavalnici P 2
  • četrtek, 8. 9. 2022 ob 17. uri v predavalnici P 4
 • Medkulturno poslovno komuniciranje (6 KT po ECTS)
  • ponedeljek, 20. 6. 2022 ob 17. uri v predavalnici P 2
  • petek, 19. 8. 2022 ob 17. uri v predavalnici P 2
  • ponedeljek, 12. 9. 2022 ob 17. uri v predavalnici P 4

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo