Fakulteta za management, članica Univerze na Primorskem, izobražuje in raziskuje na področjih družboslovnih in poslovno-upravnih ved s poudarkom na managementu, ki interdisciplinarno povezuje ekonomske, poslovne, pravne, organizacijske in vedenjske vede.

Fakulteto obiskuje

študentov

V študijskem letu 2023/2024 je v programe vključenih 520 dodiplomskih in 233 podiplomskih študentov.

Imamo

diplomantov

Med njimi je 4.021 dodiplomskih, 2.431 podiplomskih in 71 doktorskih.

Zadnje leto smo objavili

znanstvenih člankov

O odličnosti v raziskovanju priča več kot 800 znanstvenih objav (obdobje 2018-2023).

S tradicijo

od ustanovitve

Fakulteta za management je bila kot Visoka šola za management ustanovljena leta 1995.

Družbena omrežja

Kazalo